Coaching

* Creatieve revolutie

* Portfolio-ontwikkeling en zakelijke trainingen

* Persoonlijke coaching

Fotografie Simone Henken

Fotografie is niet direct het doel (wel de afspiegeling) maar het middel om buiten ingesleten gedachtepatronen te treden want we raken er regelmatig in verstrikt. Breinen zijn nl. gek op herhaling. Want door steeds dezelfde paadjes te bewandelen bespaart het een hoop energie. Maar als je brein een patroon heeft aangeleerd dat niet effectief is, kun je vastlopen. En als je ooit in een situatie terecht komt waar je de bakens drastisch moet verzetten (ontslag, scheiding, ziekte), dan heb je al je creativiteit hard nodig. Wat zou het betekenen als je een ruimer blikveld krijgt en je (weer) gemotiveerd en energiek bent?

Creatieve revolutie

Je wil creatiever worden, out the box kunnen treden en clichèmatig denken ombuigen naar originele ideeën.
Fotografen en coaches Roel Stevens en Simone Henken dagen je uit om jouw overtuigingen in een nieuw licht te zien. Zij zetten bestaande ideeën in een ander perspectief zodat je je eigen verwachtingen, huidige functioneren en eventuele blokkades kunt herzien. Na deze training zijn vastgeroeste gedachten opengebroken en heb je nieuwe, intrigerende perspectieven op creativiteit en de invloed daarvan op je leven en je artistieke werk.
We garanderen dat het gebeurt, we garanderen ook dat het niet zonder slag of stoot zal gaan.

Meer info

Omdenken. Buiten de gebaande gaan. Dat waarvan je denkt dat het niet mogelijk is, herbeschouwen en werkelijkheid laten worden. Het kan en soms moet je, soms gedwongen door externe omstandigheden. Dit geldt niet alleen voor fotografen maar is vooral een levenskunst. Gegarandeerd dat je nieuwe inzichten verwerft.

Programma 

 • We onderzoeken de werking van het brein en welke gevolgen dat heeft voor patroondenken, clichématig handelen en uitstelgedrag. Je leert om dit te doorbreken.
 • Je krijgt leerstrategieën, geheugentechnieken, brainstormtechnieken aangereikt om je eigen creatieve brein te activeren. 
 • Je leert hoe psychologie, biologie en de filosofie van de waarneming onze kijk op de wereld beïnvloeden.
 • Je leert hoe je door fotografie meer oog krijgt voor eigen (gestolde) opvattingen
 • Je leert door fotografie je eigen overtuigingen te (her)zien en positief aan te wenden
 • Je doet creatieve gedachte-experimenten
 • Je krijgt veel praktijksituaties aangereikt ter inspiratie en visieverruiming

100 % garantie dat je volstrekt originele resultaten boekt!

Duur: 2 dagen, 6 uur per dag

Aantal deelnemers: max 10

Locatie: Studio IJsselstein

Door: Roel Stevens / Simone Henken

Kosten: € 495,-  excl. btw

Foto’s laten zich lezen als een dagboek. Ze laten zien wat je belangrijk vindt, waar je belangstelling naar uitgaat, waar je mogelijk op gefixeerd bent. Ze laten ook zien waar je geen oog voor hebt, waar je misschien overheen kijkt. 

Iedereen die voor een (creatieve) ommekeer staat en opnieuw positie moet bepalen is dit een aanrader.

 

Locatie: Studio IJsselstein

13-9, 4-10

9.30 -16.00

Roel Stevens en Simone Henken

Tom Meerman heeft meer dan 30 jaar ervaring in het begeleiden van middenkader in de fotografie. Hij is gediplomeerd en een ervaren docent en spreker over fotografie, afgestudeerd in autonome fotografie aan de Academie voor Beeldende Kunst in Arnhem, werkzaam als fotograaf, foto-analist, interviewer en tentoonstellingsmaker. Als een van de weinigen in Nederland verbindt hij zich tegelijkertijd aan zowel de beroepswereld als de vrije fotografie.
Van zijn hand zijn oa.de katernen over Fotografie als taal (als syllabus bij de opleiding verkrijgbaar, 150+ pagina’s) en een analysesysteem waarmee beleidsmaker in de museum- en subsidiewereld hun posities tegenover de fotografie bepalen.

Fotografie als taal

Je leert verbanden te leggen die je inzet wanneer je via fotografie communiceert met je publiek. Je krijgt vaardigheden om vanuit verschillende ‘rollen’ zoals curator, docent, coach of recensent, te spreken over fotografie. Je leert de verwachtingspatronen van je publiek in te schatten om je onderwerp en woordkeuze te bepalen.

Fotoreflectie voor beeldbeschouwers

Ben je fotograaf, docent, jurylid, redacteur, curator of boekmaker en heb je woorden nodig om foto’s te beschrijven en die in een context te plaatsen? Je hebt analysesystemen nodig om foto’s te classificeren en om te bepalen welke beelden sterker worden in elkaars nabijheid. Je leert steekhoudende onderbouwingen te maken, je verruimt je woordenschat en je vergroot je begrippenkader. Je onderscheidingsvermogen wordt versterkt, het wordt objectiever én persoonlijker. En je leert je professioneel te presenteren. 

Aan de orde komen: hoofdthema’s onderscheiden, inzicht verwerven in beeldelementen, creatieve strategieën ontwikkelen, functies en ambities van fotografie herkennen, taaldomeinen beheersen. En je krijgt een inleiding in de filosofie van het kunstenaarschap. 

Met deze kennis kan je als deskundig bespreker van fotografie aan de slag.

Gedurende de hele training krijg je extra een-op-een begeleiding via e-mail en beeldverbinding.

De training is bedoeld voor wie al ervaring heeft met fotografie, en enige kennis heeft van historische en hedendaagse ontwikkelingen. Bij de training komt een flinke dosis zelfstudie en eigen initiatief kijken. Het bezoeken van exposities, het eventueel aanschaffen van boeken en het bekijken van documentaires maakt onderdeel uit van het ontwikkelingstraject.

Meer info

Les 1: Hoofdthema’s herkennen en systematiseren

Uitleg studiemethode

Uitleg oefenopdracht: Categoriseer een verzameling foto’s in hoofdthema’s

1a: Feedback op oefenopdracht individueel

Les 2: Beeldelementen beschrijven, systematiseren, herkennen, 

Oefening toepassen analyse

Uitleg oefenopdracht: Selecteer uit een verzameling foto’s een groep op Beeldelementen samenvallende foto’s

2a: Feedback op oefenopdracht individueel

Les 3: Creatieve strategieën: herken de fotograaf aan zijn aanpak in techniek en visie

Het complex van de fotografie, uiteenzetting

Uitleg oefenopdracht: beschrijf van twee oeuvres uit de canon van de fotografie de strategie van het maakproces.

3a: Feedback oefenopdracht individueel

Les 4: Functies en ambities van de fotografie

Herken in de uitvoering de opdracht en de boodschap

Uitleg oefenopdracht: Beschrijf van vijf bestaande hedendaagse foto’s uit gedrukte media tenminste telkens twee denkbeeldige er achterliggende opdrachten.

4a: Feedback oefenopdracht individueel

Les 5: Taaldomeinen 

Inleiding filosofie van het kunstenaarschap

Rollen van de spreker bij fotoanalyse

Uitleg oefenopdracht: Schrijf recensies en besprekingen, vanuit minstens twee rollen, van ten minste twee werken/series/projecten die je aanspreken. 

5a: Feedback oefenopdracht individueel

Les 6: Presentatie plenair van zelf samengestelde fotoselectie voor boek en/of expositie (virtueel), iedere deelnemer komt aan bod.

Overhandiging certificaten aan deelnemers die minstens 5 van de zes keer deelnamen en minstens 4 van de 5 opdrachten voldoende maakten.

Duur: 1 introductie-avond, 6 sessies van 2,5 uur en 6 uur privė coaching.

Aantal deelnemers; max 10

Locatie: Studio IJsselstein

Door: Tom Meerman

Kosten € 745,- excl. btw. 

Syllabus Fotografie als taal € 42,50

Optioneel. Extra privé-begeleiding à € 45 p/half-uur

Na iedere sessie volgt een huisopdracht om je te verdiepen in de theorie. Feedback via e-mail en beeldgesprek.

De afronding bestaat uit een presentatie waarin je jouw visie op een fotografisch werk geeft.

Studiebelasting: 15 uur college + 10 uur studietijd + 10 uur opdrachten + 6 uur privécontact = 41 uur

 

Locatie: Studio IJsselstein

 

introductie 1-9
5/10, 18/10, 2/11, 16/11

19.30 – 22.00

Tom Meerman

Tom Meerman

Fotografie Henry faber

 

Portfolio-ontwikkeling en

zakelijke trainingen

In dit jaartraject werk je aan:

 • een eigen project dat je op een artistiek professioneel niveau brengt om aan te bieden aan relevante afnemers en verdiep je je portfolio.
 • zakelijke trainingen. We nodigen elke bijeenkomst een expert uit die een zakelijk aspect van het ondernemen als fotograaf belicht.
 • ontmoetingen met professionals die succesvol zijn in het werkveld en je verder kunnen helpen.
Meer info

Je beheerst de techniek maar je voelt dat je niet verder komt of zelfs ‘vast’ zit. Je wil meer samenhang in je werk krijgen, de onderwerpen die voor jouw belangrijk zijn verdiepen en een beeldtaal ontwikkelen die bij jouw persoonlijkheid past en dat in je eigen tempo, dan is dit een geschikt traject.

Dit  ontwikkeltraject duurt 10 maanden waarbij we maandelijks bijeenkomen. Naast de groepssessies is er mailbegeleiding. De groep is klein dus er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht, maar de groep is groot genoeg om elkaar te inspireren. We werken aan het neerzetten van een professioneel portfolio. We brengen je in aanraking met professionals uit het beroepsveld en optimaliseren de toepasbaarheid van je werk.

Naast het ontwikkelen van je portfolio is er veel aandacht voor de zakelijke kant van het ondernemen als fotograaf. Iedere bijeenkomst nodigen we een professional uit om deze onderwerpen te belichten. In de afgelopen periode waren dat:

 • Ondernemen doe je zo. (Eugene Daams)
 • Social media en online presenteren (Social Media Selling)
 • Contracten en auteursrecht (Laila Schoots DuPho)
 • Verkoop via galleries (Anita Neve Gallerie)
 • Projectplannen en artiststatements schrijven (Simone Henken)
 • Boekhouding en belasting (Wijco Harinck, registeraccountant)
 • Pitchen  en presenteren (Paul van der Plas)
 • Onderhandelen en prijs bepalen. (Gastdocent / commercieel succesvol fotograaf).
 • Fundament van de fotografie (Gerlo Beernink)

Voor gerichte bijscholing van de (vak)fotograaf, maar ook voor degene die zich in een eigen studietempo wil ontwikkelen.

Duur: 10 mnd, sessie van 6 uur.

Deelnemers; max 8

Locatie: Studio IJsselstein

Door: Simone Henken, Marjon Steenbergen en 8 gastdocenten.

Kosten: € 2.500,– excl. btw

Om in aanmerking te komen voor dit traject maken we een afspraak om te bepalen wat je specifieke leerbehoeften zijn. Daar passen we het programma op aan. Maatwerk.

 

Locatie: Studio IJsselstein

 

De start van de intervisiegroep is dinsdag 22 oktober 2020. Bijeenkomsten zijn maandelijks.

10.30 – 16.00

Marjon Steenbergen, Simone Henken, Roel Stevens

Fotografie Simone Henken

Persoonlijke coaching

Creatieve boost. Wil je het liefst een gesprek met een mentor naar keuze, waarin je de toepasbaarheid van je werk bespreekt. Of waar je praktische, zakelijke vragen kunt stellen of een intensieve brainstormsessie volgt. Meld je dan aan voor een coachingsgesprek van 1 uur. Kort, krachtig en effectief. We denken graag met je mee.

Meer info

Marvel Harris heeft de Keep an Eye Award 2018 gewonnen? Iedereen wil een interview met hem houden, hij krijgt aanbiedingen voor tentoonstellingen. En plotseling is hij heel succesvol? Hoe ga je met die druk om?

Of, je hebt je opleiding afgerond en denkt “Nu begint het” maar dan blijft het erg stil en heb je moeite om je onderneming van de grond te krijgen. Dan bieden wij je graag steun en informatie?

Vanuit onze ervaring als fotograaf, creatief ondernemer en persoonlijke coach, kunnen wij je adviseren over zeer uiteenlopende onderwerpen op het gebied van professionele fotografie en ondernemerschap.

Bel of mail ons en wij nemen persoonlijk contact met je op om maatwerk te leveren.

Duur: 60 minuten

Locatie: in overleg met docent

Door: Simone Henken, Marjon Steenbergen, Roel Stevens en gastdocenten.

Kosten:€ 85,-  excl. btw

 

Locatie: Studio IJsselstein

Datum: op afspraak

Tijd: op afspraak

Marjon Steenbergen, Simone Henken, Roel Stevens

Bel mij terug

De persoonsgegevens die door jou worden verstrekt gebruiken we uitsluitend om met je in contact te komen. Lees meer in de privacyverklaring.

Schrijf je in voor ons nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Met regelmaat schrijven we een nieuw blogitem, nodigen we je uit voor een lezing of geven we een korting op een van onze trainingen.

Je bent succesvol ingeschreven