Creativiteit moet! En wel hierom 

Wat is het? Wat kan het voor jou betekenen om jouw leven te verbeteren?

Creativiteit is het vermogen om bestaande kennis in verband te brengen met nieuwe informatie en zodoende originele ideeën te creëren.

Het is een gave waarover iedereen beschikt. Al zal het bij de één beter ontwikkeld zijn dan bij de ander. Het is niet alleen voorbehouden aan kunstenaars, ook wetenschappers doen een groot appel op het vermogen op het divergent denken Bij divergent denken gaat het om een meer ongeorganiseerde manier van vrij denken, wat kan leiden tot een inzicht dat nieuw én toepasbaar is.

Tijdens het creatieve proces zijn veel gebieden in de hersenen actief. Achterin de hersenen zitten gebieden waar informatie wordt opgeslagen. Voor in de hersenen, in de frontale cortex zit het vermogen om informatie te verwerken, te combineren en te fantaseren.

Mensen hebben het vermogen om zich ‘los te koppelen’ van het hier en nu en kunnen zich iets voorstellen wat nog niet bestaat. We kunnen van de realiteit naar de wereld van de verbeelding. 

We kunnen nieuwe opties bedenken. Voor mijn hond betekent voedsel eten. Dat is de directe link. De mens kan die directe impuls onderdrukken. We kunnen van voedsel kunst maken zoals Henry Faber doet met zijn foto waarbij een bloemkool verwijst naar een hersenoperatie. Of we maken van voedsel een speels ‘wapen’ bij taart gooien.

Creativiteit is van levensbelang. Zonder creativiteit loop je het risico depressief te worden, geestelijk te verarmen en kun je je niet verder ontwikkelen. Het kan zelfs gewelddadig gedrag opleveren. Gevangenen die verstoken blijven van creatieve activiteiten ondervinden veel stress wat zijn weerslag vindt in negatief gedrag. Als mensen telkens dezelfde handeling moeten verrichten noemen we dat geestdodend omdat het brein niet gestimuleerd wordt en dat maakt je lusteloos en neerslachtig.

Creativiteit is de manier om mentaal weerbaar te worden. Het draagt bij aan je gezondheid omdat het stress en angst vermindert. Het verlaagt het stresshormoon cortisol. 

En daarom is het van het grootste belang om creativiteit te ontwikkelen. Barbara Baarsma hoogleraar marktwerking is regelmatig te gast bij het programma M. Zij noemde scholing en persoonlijke  ontwikkeling als 4e belangrijkste pijler om mentaal gezond te blijven in een (corona) crisis.

Het belang van falen

Creativiteit is een ‘strijd’ waarbij je falen als je vriend moet gaan waarderen. Waarbij je mislukkingen lief moet hebben, van ze moet houden, ze moet koesteren. Dat is niet makkelijk. Je moet nl uit je comfortzone en het risico lopen dat je creatieve experimenten op niets uitlopen. Het vergt moed om je comfortzone op te rekken. Ons onderwijs is er ook niet op gericht. Enkele scholen uitgezonderd. We worden van kinds af aan getraind om ons te richten op succes, op het eindresultaat. Product lijkt belangrijker dan het proces. Feitenkennis verheffen we boven fantasie.

Fouten maken wordt vermeden en bestraft met een lager cijfer Maar ‘fouten’ maken is noodzakelijk. Door talloze mislukkingen kon de holbewoner zich ontwikkelen tot de man die de eerste stap zette op de maan.

Het creatieve proces geeft ons de mogelijkheid om weer risico’s te nemen, om nieuwe dingen uit te proberen en om remmingen op een gezonde manier weg te nemen. Het leert je beter te focussen, scherper te observeren en je kunt je meer herinneren als je het creatieve brein stimuleert. Ons brein beloont onze creatieve activiteiten met gelukshormonen zoals dopamine, serotonine en endorfine.

Creativiteit is van levensbelang, het maakt ons gelukkig en mentaal weerbaar.

Het is een eigenschap waarover elk mens beschikt en die iedereen verder kan ontwikkelen.

Roel Stevens is een expert op  dit gebied.

Zijn programma “Creatief weerbaar worden in tijden van corona” geeft je handvatten om je creativiteit te vergroten en je creëert volstrekt unieke ideeën

Schrijf je in voor zijn masterclass op: 21 juni en 5 juli
Klik hier om je aan te melden