Livestream Fotoreflectie door Tom Meerman

Verplaatst naar 23 augustus 2020 om 20.00 uur

Masterclass Fotoreflectie 2 Tom Meerman

Tom Meerman is een ervaren docent en spreker over fotografie. Van zijn hand zijn o.a. de katernen over Fotografie als taal (als syllabus bij de opleiding verkrijgbaar, 150+ pagina’s) en een analysesysteem waarmee beleidsmakers in de museum- en subsidiewereld hun posities tegenover de fotografie bepalen.

Informatie

Als fotograaf, docent, jurylid, redacteur, curator of boekmaker heb je woorden nodig om foto’s te beschrijven en in een context te plaatsen. En ook al zegt een foto meer dan 1.000 woorden, dan zul je moeten weten welke woorden dat zijn.
En die woorden veranderen zodra je een foto bespreekt als fotograaf of als docent, als jurylid, redacteur, curator of boekmaker. Het verhaal verandert zodra de context waarin de foto geplaatst wijzigt en de rol van de degene die de foto bespreekt verandert.

Fotografie is een beeldtaal waar we het gesproken woord nodig hebben om ons begrippenkader te vergroten en om gefundeerde onderbouwingen te kunnen geven vanuit verschillende perspectieven.

“Een foto vertelt meer dan 1.000 woorden. Leer eloquent over fotografie te spreken”.