Masterclasses / Beeldtaal

Beeldtaal

Een stevig theoretisch fundament

Word fotodetective en beelddeskundige en leer net als Hans Aarsman, beeld en betekenissen te ontrafelen.

Een foto is weliswaar een object met een vaste vorm met daarop vastgelegd wat er voor de lens gebeurde, maar dat betekent niet dat de kijkers allemaal hetzelfde zien. Ze kunnen dus andere conclusies trekken. Hoe kun je dat proces beïnvloeden en sturen?

  • Foto’s zijn op te vatten als een gecodeerde vorm van taal door tekens en referenties. Je leert hoe dit werkt en welke theoretische opvattingen er zijn over beeldtaal.
  • Je verwerft kennis hoe foto’s betekenissen overdragen en communiceren.
  • Je leert wat beeldstrategiën zijn en ontwerpt een beeldstrategie door een serie uit te werken of samen te stellen, al dan niet met eigen beelden.
  • We behandelen semiotiek, de leer van de tekens en hun onderlinge relatie.
  • Je onderzoekt het werk van een hedendaagse (toonaangevende) fotograaf en plaatst dat werk in de fotografische traditie en je verbindt het werk met een contextuele betekenis.

VOOR WIE?

  • Voor iedereen die behoefte heeft aan een stevig theoretisch en inhoudelijk fundament.
  • Voor iedereen die woorden wil kunnen geven aan betekenis van beeld. Dat kunnen fotografen zijn die subsidie-aanvragen willen schrijven maar ook docenten die het werk van hun studenten moeten duiden en richting geven, en ook samenstellers van tentoonstellingen die foto’s in een bredere context moeten plaatsen of juryleden die handvatten nodig hebben om werk te beoordelen.

Programma

Cursusdag 1

Theorie; hoe communiceert beeld  en wat zijn de theoretische opvattingen?

Huiswerk: Zoek foto’s of series die je beter wilt begrijpen en kunnen interpreteren. Benoem wat je ziet en presenteer je bevindingen aan de groep.

 

Cursusdag 2

Leren lezen van foto’s aan de hand van voorbeelden. Veel beschouwen, analyseren en discussie.

Huiswerk: je maakt foto’s waarin je bewust stuurt op betekenis en duiding.

 

Cursusdag 3

Geen enkele foto bestaat in het luchtledige, dus kijken we naar de context. Waar tref ik het beeld aan en wat is daarvan de invloed op de betekenis? Je leert de invloed van context begrijpen waarin het beeld geplaatst is zoals een expositie, de krant, het boek, installaties, website, social media.

Huiswerk: schrijf een essay waarin je een of meerdere boeken analyseert op betekenis en onderlinge relaties van beelden (de keuze voor de boeken wordt in overleg bepaald).

 

Cursusdag 4

Cultuur- en denksystemen en hun invloed op waarheid en werkelijkheid.

Je past je opgebouwde kennis toe door beschouwingen van foto’s te verwerken in een schriftelijke analyse.

 

Cursusdag 5

Semiotiek en museumbezoek. Schrijf een recensie over de expositie vanuit het geleerde begrippenkader.

Huiswerk: bereid een presentatie voor over een *semiologisch onderwerp in de fotografie.

 

Cursusdag 6

Afsluitende presentaties en groepsdiscussie over de presentaties.

Je krijgt veel fotografische voorbeelden die uitgangspunt zijn voor analyse en beschouwing. Discussie is een belangrijk onderdeel van de masterclass. We wisselen meningen en inzichten uit.

* Wetenschappelijke benadering die zich richt op de bestudering van tekens, hun onderlinge relatie en de processen die zich bij het gebruik van tekens voordoen.

Cursusdagen

11, 25 sept, 9, 30 okt, 20 nov, 4 dec. 2022

}

Tijd

9.30 – 16.00 uur

Duur

6 dagen, 6 uur per dag

Aantal deelnemers

Maximaal 10

Locatie

IJsselstein

Coaches

Bert Janssen

Kosten

€ 1250,00 incl. BTW

Dit bedrag is exclusief toegang tot musea, aanschaf boeken.

Inclusief lunch, koffie, thee, fris en versnaperingen.

Docenten

Bert Janssen

Bert Janssen is professioneel fotograaf en gespecialiseerd in portret– , reportage- en (interieur)architectuur fotografie. 
Hij heeft meerdere fotoboeken uitgegeven. “Een Aflopende Zaak” werd bekroond door de CPNB als een van de best verzorgde fotoboeken van dat jaar (1990). Hij exposeerde in Het Stedelijk Museum, Het Nederlands Openluchtmuseum, Het Zaans Museum en het Textiel Museum Jannink en was als docent verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Artez.

Bert is fotoreviewer bij Masterreview en jurylid  was juryvoorzitter en jurylid van de Zilveren Camera. Hij was ook jurylid voor vernieuwende fotojournalistiek, de huidige prijs voor storytelling.

Verhalen

Tekst bij Beeld

‘Ruimte zat’ of ‘Crimescene’.

De beleving van het beeld verandert direct door de bijgevoegde tekst.

Toepassing

Zou deze foto in een museum tentoon gesteld zijn als kunstwerk of in een magazine van een sportblad of in een vakantiebrochure gepubliceerd worden, dan verandert de betekenis.

 

Beeldtaal leren duiden

Op school leren we onze gesproken taal te begrijpen. Ik deze huidige beeldcultuur zouden we zeker ook les moeten krijgen in beeldtaal omdat die zo invloedrijk is en onze mening kan kleuren..