Masterclasses / Storytelling

Masterclass Storytelling

Roel Stevens

 

Verhalen met beeld creëren is al begonnen bij de grottekeningen en is geëvolueerd naar beeldverhalen op instagram en youtube. Als journalistiek en documentaire fotograaf moet je kennis hebben van je onderwerp en je moet het talent ontwikkelen om er een direct engagement mee aan te gaan, Dan kan het gebeuren dat je soms  overmand word door emoties en persoonlijk geraakt word. Het is moeilijk om objectief te blijven maar absoluut noodzakelijk om de essentie in beeld te brengen.

In deze training leer je verschillende verhalen te verbeelden; korte journalistieke gebeurtenissen, een reportage binnen de publieke sector en je diept een langduriger, documentair project uit.

Foto: Simone Henken “Who do you vote for and do you carry a weapon?” Florida

 Foto: Simone Henken “Waar kun je je kind voeden in tijden van corona?

 

Programma

Beeldverhalen veronderstellen een toeschouwer die er belang bij heeft om het te zien. Het verhaal van een bruiloft heeft een ander publiek dan een documentaire over klimaatverandering. En dat heeft consequenties voor de keuzes van de foto’s en de opbouw van het verhaal.

De volgorde van de sequentie is belangrijk. Het bepaalt de betekenis, het ritme, de spanningsboog. Beeldverhalen maken is vooral scherpe keuzes maken en heel veel schrappen om tot de essentie te komen. De functie van de beelden bepaalt de vorm.

In deze training gaan we in op de richtlijnen voor reportages zoals die door Life Magazine geïntroduceerd werden en hoe de ontwikkeling is verlopen naar de huidige beeldverhalen waarbij zowel fotografie als bewegend beeld ingezet wordt via diverse digitale media.

Een belangrijk aspect van verhalen vertellen is te beseffen voor wie het bedoeld is. Je intuïtie ontwikkelen om interessante onderwerpen te herkennen en aan te bieden aan de toeschouwer die er in geinteresseerd is, is van groot belang om je werk gepubliceerd of tentoongesteld te krijgen. Je werk moet een zekere mate van urgentie hebben.

We verwachten dat je elke bijeenkomst nieuw werk laat zien.

Projectplan voor de documentaire graag voor aanvang van de cursus ter beoordeling iinleveren zodat Roel zich daar op kan voorbereiden.

Tip! Financiële ondersteuning via werktuig PPO

We willen je graag attent maken op het initiatief van Platform Acct: het Werktuig PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling). PPO financiert ontwikkelplannen zoals educatie voor professionals die werkzaam zijn in de creatieve en culturele sector, in dienstverband of als zzp-er.

Cursusdagen

28 sept & 12, 26 okt, 9 nov. 2021

}

Tijd

9.30 – 16.00 uur

Duur

4 dagen, 6 uur per dag
Plus 30 min e-mailbegeleiding na elke sessie

Aantal deelnemers

Maximaal 8

Locatie

IJsselstein

Coaches

Roel Stevens

Kosten

€  895,- excl. btw 
(€ 1082,95 incl. btw)

Docenten

Roel Stevens

Roel is als een wandelende encyclopedie. Hij is een gedreven en inspirerende spreker die je nieuwe inzichten kan bieden. Hij heeft veel kennis over fotografie  en over creatieve denkprocessen. En hij kan bijzaken van hoofdzaken onderscheiden en je verhaal scherp krijgen.

Verhalen

Impressie

Een korte impressie van Roel en de deelnemers tijdes de Masterclass Storytelling. 

Come and get it

De uitdagende uitspraak van wapenminnende Amerikanen en Trumpstemmers in Florida.

Wat is jouw verhaal?

 

Onze overige masterclasses