Webinar Creatieve revolutie met Roel Stevens

25 mei 2021 om 19.00 uur

Creativiteit is een mind fuck

Onze intelligentie bevat verschillende ‘systemen’ die op elkaar afgestemd moeten zijn om optimaal te functioneren. In onze maatschappij wordt vooral de nadruk gelegd op het logische, rechtlijnige denken en feitenkennis, Emotionele intelligentie, intuïtie en ‘vrij’ denken hebben geen prioriteit. Als scholen moeten kiezen tussen rekenen en tekenen, valt tekenen af.
Toch moet een kunstenaar feitenkennis hebben en moet een wetenschapper ‘vrij’ kunnen denken om tot nieuwe inzichten te komen. Beide hebben elkaar nodig als Yin en Yang.

 

Creativiteit is als een spier en moet getraind worden door ons associatief vermogen uit te breiden, onze visuele en ruimtelijke navigatie te trainen, het geheugen uit te breiden en vastgeroeste denkbeelden los te weken.

In dit webinar geeft Roel inzicht in de werking van het creatieve brein en laat je ervaren met allerlei praktische oefeningen, hoe stevig patroondenken in ons dna beklonken ligt en hoe je er los van kunt komen.
Mis deze ervaring niet.
Masterclass Fotoreflectie 2 Tom Meerman